Adress
kjell_6882.jpg
Idékonsulten
Kjell Holmstrand
Turistvägen 717
S-794 93 ORSA

Telefon 0250 - 55 0123
Mobil 070 - 62 84 836


Epost holmstrand.kjell(snabela)cleanmail.se
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 1
unika: 1

Denna sidan någonsin...
Totalt: 12383
unika: 8968

Webbplats...
Totalt: 22164
unika: 11349
Välkommen!
Välkommen till Myrstacken!
Skogsskadorna är allt mer besvärande.
Nästan dagligen hör vi om effekterna på miljön.
Kvicksilver frigörs till följd av kalhyggesbruk men också på grund av de skador som tunga maskiner åstadkommer.
Vad som kanske inte många tänker på är att de tunga maskinerna också skadar trädens rötter en bra bit från de körvägar man använder. Rotröta kostar skogsägarna stora pengar.
Lösningen är en maskin som har ett minimalt marktryck.
Det är om den som Myrstacken berättar om.

Baver_5378.jpg
Vi håller på att ta fram maskinen, Du kan vara med i arbetet.
Läs om detta i artikeln till höger.

måndag 25 november 2013
Skogsmaskiner kan skada skogsmarken-Sveriges Radio 25 nov 2013

Skogsmaskiner kan skada skogsmarken

Allt fler skogsmaskiner skadar skogen.  
De stora och tunga skogsmaskinerna som skogsbruket idag är helt beroende av lämnar osynliga skador efter sig. 
Marken pressas samman, syretillförseln stryps och vattentransporten hämmas. 
Det här är ett stort och accepterat problem i jordbruket, men i skogsbruket är det i stort sett tyst.
– Jag bedömer att det här är ett större problem än vi kan ana, säger agronomen Anja Lomander som är skogsstyrelsens  markexpert 

Redan för trettio år sedan uppmärksammade skogsforskare problemet och  man bedömde då att tunga skogsmaskiner gjorde stor skada när de körde i skogen men sedan dess har det varit tyst. 

Nu uppmärksammas problemet igen. 
Skogsägaren Jonas Torbiörnsson i Halland upptäckte för fyra år sedan efter att Södra avverkade i hans skog att hans finkorninga och känsliga mark packats . 
Nu är det svårt att få något att växa där. 

– Efter avverkningen har jag planterat men det växer ingenting där maskinerna kört och packat marken, säger han.

Läs hela artikeln, klicka här!
Postad av webbmaster den måndag 25 november 2013 - 09:27:20 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
onsdag 24 juli 2013
Bra bit kvar till att uppfylla skogsvårdslagens krav-Sveriges Radio 24 juli 2013

Bra bit kvar till att uppfylla skogsvårdslagens krav

Skogsägarna och skogsbolagen klarar i dag inte av att uppfylla skogsvårdslagens krav fullt ut vid slutavverkningar. Skogsstyrelsen, som årligen tillsynar 1 200 slutavverkningar, pekar på flera känsliga naturvärden där skogsägarna bör bättra sig.


Två tredjedelar av det som ska skyddas enligt lag klarar sig vid slutavverkningar, men en tredjedel förstörs helt eller påverkas mer eller mindre.

– Det är allvarligt att man inte klarar hänsynen, säger Stefan Forsberg, som finns på Skogsstyrelsens örebrodistrikt. 
Han är en av de konsulter som synar slutavverkningarna.
I skogsvårdslagen paragraf 30 står det vad som krävs och vilken hänsyn som ska tas. 
Det handlar bland annat om att skydda örtrika miljöer vid vatten, att lämna äldre träd och lämna skyddszoner mot vattendrag. Frågan är varför den inte efterlevs.

– Man kanske inte lägger tillräckligt med tid på planering och inventering innan avverkningen påbörjas, säger Stefan Forsberg.Läs hela artikeln, klicka här!

Postad av webbmaster den onsdag 24 juli 2013 - 07:56:22 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
söndag 12 maj 2013
Tunga skogsmaskiner förstör skogen - Sveriges Radio 12 maj 2013

Tunga skogsmaskiner förstör skogen 

Risken är stor att skogen kommer må allt sämre framöver och att den kommer växa dåligt,  för när skogsmaskinerna blir allt tyngre och tar större last så pressas marken samman och förstörs, varnar skogsprofessor Iwan Wästerlund:"Marken kvävs av de tunga maskinerna"

Stora och tunga skogsmaskiner pressar och packar ihop skogsmarken. 
Det försämrar skogens hälsa och gör så att skogen växer sämre, varnar skogsprofessorn Iwan Wästerlund vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 
Jordpackningen som maskinerna orsakar kan för skogsägarna leda till förluster på flera miljarder per år.
– Det tråkiga är att när marken blir riktigt packad så finns det ingen porvolym eller luftfickor i backen utan det är död mark. 

Man kan säga att skogsmarken kvävs, säger Iwan Wästerlund, skogsprofessor i teknologi på Sveriges lantbruksuniversitet. 
När stora skogsmaskiner, med en last på runt 40 ton, transporterar ut timmer och energived från skogen så trycks marken ihop. 
Där det är fuktig och mjuk skogsmark blir det djupa spår och skogmaskinernas däck trasar sönder trädens rötter. 
Hjulspåret blir sedan till en spärr, hård som betong, som rötterna inte klarar av att växa i. 
Problemet har ökat de senaste åren eftersom maskinerna har blivit tyngre och tyngre och tar allt större last, berättar Iwan Wästerlund. 

Läs hela artikeln, klicka här!


Kommentar
Det behövs ett annat sätt att bruka skogen. 
Lösningen är "Bävern". En maskin som har ett minimalt marktryck. 
Red.
Postad av webbmaster den söndag 12 maj 2013 - 17:49:00 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
måndag 29 oktober 2012
Billig bäver på bra band - ATL 24 oktober 2012

Billig bäver på bra band

Kjell Holmstrand vill bygga en revolutionerande skogsmaskin. 
Bävern ska gå att köra i relativt hög hastighet, ha högre framkomlighet, vara skonsam mot marken, ha mindre miljöpåverkan och kräva mindre energiåtgång än dagens skogsmaskiner.Det är inte lätt att vara uppfinnare i Sverige. 
Men det hindrar inte Kjell Holmstrand utanför Orsa, som kämpar för att få fram en ny skogsmaskin. 


Bävern har i bandversionen 48 mindre hjul, uppdelat i 12 flexboggienheter. 
När Bävern bara har hjul har den 16 hjul där varje hjulpar är ledat plus att hela boggin är ledad. 
Den ska ha ett krantorn på en tiltbar platta mellan last och dragdel. 
Där kan man placera vilken lämplig hydraulkran som helst. Bävern ska fungera som en bygglåda som man kan ändra efter behov. 
Den ska gå att bygga om från bandmaskin till en hjulgående maskin. 
Och mellan skotare och skördare på bara några timmar.
Bandpaketen sitter på en axel vilket gör dem lätta att byta. Lastdelen kan också bytas ut mot någon annan bakdel med andra funktioner och arbetsuppgifter som till exempel trepunktslyft. 
Banden är en blandning av gummi, plast, aluminium och stål.
Den går under arbetsnamnet Bävern. 
Skogsmaskinen som ska bli extremt billig, miljövänlig och full med revolutionerande teknik. 
Dessutom är tanken att den ska byggas, ägas och användas av en förening.


Läs hela artikeln, klicka här!
Postad av webbmaster den måndag 29 oktober 2012 - 14:59:26 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
tisdag 26 april 2011
Skogsstyrelsen mörkar avverkningsutredning- Sveriges radio 26 april 2011

Skogsstyrelsen mörkar avverkningsutredning

En utredning från Skogstyrelsen visar att Dalarna är sämst i landet på att ta hänsyn till miljön vid skogsavverkningar. Men de uppgifterna skulle aldrig få komma ut. Naturskyddsföreningen: ”Missat mycket”

De anställda på Skogsstyrelsen i Dalarna har skrivit ett brev till sin ledning där de är besvikna över att cheferna verkar ha försökt mörka och valt att inte publicera utredningen för att inte förstöra samarbetet med skogsbranschen.
Men enligt Göran Rune som är Regionchef på Skogstyrelsen Mitt så var de siffrorna aldrig tänkta för publicering.
– Den statistiska kvaliteten på de här underlagen är bristfällig, sedan är det klart att det ger en fingervisning om riktningen, men vi mörkar inga resultat på länsnivå, säger Göran Rune.

Läs hela artikeln och se på bilderna,
klicka här!
Postad av webbmaster den tisdag 26 april 2011 - 08:39:04 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
måndag 07 mars 2011
Var med och påverka vår skogspolicy! - från SNF hemsida

Var med och påverka vår skogspolicy!

Riksstämman 2010 beslutade om en översyn av föreningens policys om skog, miljögifter och klimat. 

Styrelsen har tillsatt arbets- och referensgrupper och under kretskonferensen i höstas diskuterade ett hundratal medlemmar övergripande frågor och inriktningen på arbetet.

Nu har processen kommit längre och det är dags att mer ingående diskutera olika ställningstaganden.

Dialogen vänder sig till engagerade medlemmar i kretsar, länsförbund och nätverk i policyfrågor relaterade till klimat, skog och miljögifter.

Syftet är att skapa tillfälle att mer ingående diskutera och påverka principiella ställningstaganden i de policys som nu ses över.

De rika kunskaper och erfarenheter som finns inom föreningen kommer att berika det fortsatta arbetet.

Tid: Vi träffas lördag 12 mars kl 10-17

Plats: Studiefrämjandets lokaler i centrala Stockholm, Norrtullsgatan 12 N.

Läs mer på SNF hemsida , klicka här!

 

 

Postad av webbmaster den måndag 07 mars 2011 - 08:39:24 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Gå till sidan  [1] 2 3
Arkivet
Hela historien om Bävern webbmaster @ (26 jan : 11:01) (Blandat)
Home en film om vår jord webbmaster @ (22 jan : 11:24) (Blandat)
Varför hyra en maskin? webbmaster @ (20 jan : 18:29) (Blandat)
Online
Gäster: 2, Medlemmar: 0 ...

flest online någonsin: 101
(Medlemmar: 0, Gäster: 101) den 02 aug : 04:53

Medlemmar: 2
Nyaste medlemmen: Kjell
Välkommen till framtiden!

myrstack_4890.jpg

Välkommen  till framtiden!

Vi skall här presentera morgondagens skogvårdsmaskin
eller multimaskin, även berätta om föreningen Myrstacken.
Om andelar, om olika sätta att arbeta,  om nätverket.

Om  utvecklingsgrenar i framtiden.


Baver_5378.jpg
  1. Den här maskinen är konstruerad  för att vara omöjlig att konkurrera ut, varför?
  2. Den är byggd med så låg tillverkningskostnad som möjligt redan på ritbordet.
  3. Den har ett systemtänkande som gör att den kan kombineras med olika utrustningar i oändlighet.
  4. Den byggs om till annat uppdrag på några timmar. Även verksamhet utanför skogsbruket kan ha nytta av maskinen.
  5. Den stora arbetsuppgiften är och förblir röjgallring och första gallring där har skogsägaren har möjligheten till bättre trädval och mindre skador och vägförluster

Med en skonsam och smidig beståndsgående maskin så blir det större framtida vinster.
Med tanke på framtiden när vi skall tillverka trädiesel av skogsavfallet så förstår envar att det handlar om stora mängder, tre kilo trä ger en liter skogsdiesel enligt beräkning.


Hur skall vi då arbeta ?

Skapandet av den ekonomiska föreningen Myrstacken som äger maskinerna och där den som vill vara med på två sätt dels som enkel medlem med möjlighet till forumet på internet.

Man betalar bara årsavgiften 300 :-
nästa steg är att köpa andelar i föreningen 5000:- per andel som då växer när fler maskiner kommer i arbete.

När andelens värde har fördubblats så delas den i två, förökningen av andelar kommer framledes att öka i allt snabbare takt, har Du haft kaninfarm, man börjar med två , efter en tid har man väldigt många.

Ett bättre sätt att få pengar att växa än aktiefonder, är det någon som blivit rik på aktiefonder?. 

Tyvärr vet vi redan svaret, att få en mindre del av en mindre del för en mindre risk är detsamma som nästan ingenting, men banken tar  sina avgifter fullt ut. Du är förlorare,  banken  vinner hela tiden mer än du.

Vad är risken här då?
Kan du upptäcka någon, vi kan det inte.
Att bygga en enkel traktor i vanligt stål med vanliga standardkomponenter som finns överallt.

Att leva på skogsbruk som är Sveriges största exportdel, trävaror och papper är störst, men det finns många fler produkter från skogen för att nämna några, krut , tyg och glass. 

Tror du att detta kommer att försvinna som har funnits i hundratals år?

Du får en direkt avkasting av ditt kapital beroende hur mycket du satsat och på tiden maskinerna har arbetat. En enkel procenträkning handlar det om.

Andelarnas värde är balansräkningens högra sida  och visas vart år.


Av de pengar som maskinerna arbetar in skall 60% gå till att bygga och serva maskiner för, övriga 40% delas upp, 15 % går till andelarna,  22% till nätverkarna och 3% till uppfinnaren.

Sedan är det föreningens uppgift att sätta ett marknadsmässigt pris på verksamheten för bästa avkasting.

Endast fysiska personer kan vara med i föreningen, en medlem en röst.

Antalet andelar kommer att begränsas i framtiden, när verksamheten står på egna ben finns det ingen anledning att sälja fler andelar.
Är intresserad av det här nu?,  maskin nr 1 är redan under byggnad.

Hör av dig till uppfinnaren Kjell Holmstrand.
Denna sajt drivs av Kjell Holmstrand/Kallmora Orsa