Adress
kjell_6882.jpg
Idékonsulten
Kjell Holmstrand
Turistvägen 717
S-794 93 ORSA

Telefon 0250 - 55 0123
Mobil 070 - 62 84 836


Epost holmstrand.kjell(snabela)cleanmail.se
Räknare
Denna sida idag
Totalt: 1
unika: 1

Denna sidan någonsin...
Totalt: 12383
unika: 8968

Webbplats...
Totalt: 22164
unika: 11349
fredag 07 januari 2011
Bäverns arbetsfält

timmer_5390.jpg


Bäverns arbetsfält


Skonsam gallring i skogsbruket som skotare eller skördare.

Insamling av röjningsvirke.

Plockhuggning av vindfällen och skadade träd.

Linjearbeten  för El eller Tele linjer.

Underhåll av vandringsleder och fjällanläggningar.

För skonsam avverkning intill fornminnen.

Kalkningsuppdrag på känslig mark.

Askåterföring till skogsmark med växande skog.

För skogsvård i skärgården eller deltaliknande områden.

För transport av skogsplantor och planteringsmaskin.

För rensning av skogsdiken med grävaggregat.

Underhåll av motionsspår och fritidsanläggningar.

Snöröjning av mindre gångvägar.

Underhållsmaskin för renskötsel och jordbruk.

Skogsbrandsbekämpning i väglös terräng.


Postad av webbmaster den fredag 07 januari 2011 - 22:01:13 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
torsdag 06 januari 2011
 Naturligt hotellboende - Svenska Dagbladet 4 januari 2011
webbmaster På torsdag 06 januari 2011 - 10:50:37 |
onsdag 29 december 2010
Internationella skogsåret 2011 - pressinfo Naturvårdsverket 29 dec 2010

skogsaret_2011.jpg

Internationella skogsåret 2011

FN har utsett 2011 till internationella skogsåret. Under hela året kommer aktiviteter pågå runt om i världen för att uppmärksamma skogen och dess värde.
I Sverige samverkar nätverket Naturens år för att skapa engagemang, sprida information och öka kunskapen om skogen.

Skogen har under de senaste månaderna seglat upp som en högprioriterad fråga på den globala politiska arenan.
I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskogningen i världen ska halveras och där det är möjligt stoppas innan år 2020.

Länderna ska också säkra ett långsiktigt skydd för 17% av landytan. I Cancun under klimatkonventionen beslutade världens länder om ett särskilt program för att stödja de fattiga länderna att bevara sin skog och hindra utarmningen av skogen för klimatets skull.


maria_agren.jpg- Vi är många som delar ansvaret för skogen, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans, säger Maria Ågren generaldirektör Naturvårdsverket.


Regeringar, myndigheter och frivilligorganisationer gör gemensamma ansträngningar för att stärka en hållbar förvaltning, brukande, bevarande och utveckling av skog till förmån för nuvarande och kommande generationer.


Internationella skogsåret är en möjlighet för att öka förståelse för och kunskap om skogens betydelse.

Under året kommer många aktiviteter ordnas runt om i landet för att uppmärksamma skogen och internationella skogsåret.


naturens_ar.jpg
Naturens år är ett nätverk som består av ett 20-tal myndigheter och frivilligorganisationer som samverkar kring naturvård.
Under 2011 arbetar nätverket med att koordinera och driva en nationell samverkan kring temat skogen.


Följande organisationer ingår i nätverket:


Albaeco


ArtDatabanken SLU

Centrum för biologisk mångfald

Centrum för naturvägledning

FRI

Friluftsfrämjandet

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Kungliga Vetenskapsakademien

LRF Skogsägarna

Länsstyrelserna

Miljödepartementet

Naturhistoriska riksmuseet

Naturskyddsföreningen

Naturum
( finns hos flera länsstyrelser)

Naturvårdsverket

Skansen

Skogsstyrelsen

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Studiefrämjandet

Svenska Botaniska Föreningen

Svenska Djurparksföreningen

Svenska Ekoturismföreningen


Svenska Turistföreningen, STF

Sveriges hembygdsförbund

Sveriges kommuner och landsting

Tyresta nationalpark

Upplandsstiftelsen

Världsnaturfonden, WWF

Västkuststiftelsen


Postad av webbmaster den onsdag 29 december 2010 - 16:44:08 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
måndag 20 december 2010
FLEXBOGGIE - av Kjell Holmstrand

baver_5385.jpg

FLEXBOGGIE

Att denna maskins fördelar är många det är jag övertygad om eftersom ingen har skapat en sådan applikation tidigare. Idén FLEXBOGGIE har tidigare används i andra verksamheter men inte i kombinationen, snabb, skonsam, energisnål terrängtransport. Ej heller i en maskin med äkta banddrift men även i hjulutförande med FLEXBOGGIE, med samma maskin.  Det är mer ett system än en maskin med många möjligheter.

Att kunna byta från äkta bandmaskindrift till hjulmaskindrift med FLEXBOGGIE  har ingen annan maskintillverkare gjort möjligt.

flexdriv_5377.jpg
Bilden visar maskinen i bandutförande som skotare men kan också  utrustas för andra arbetsuppgifter där endast kundens fantasi är begränsningen.


Eftersom jag vet att i en framtid kommer användandet av biobränsle från skogen att öka samtidigt som det kommer att bli förbud på att lägga aska på deponi, askan skall återföras till skogen, - med vad då?


Flygfrakt blir för dyrt, nuvarande maskiner är inte beståndsgående i den större klassen, de mindre har för dålig kapacitet, det är detta som är " flaskhalsen" då återstår det att skapa en hälften så stor men dubbelt så snabb som samtidigt är "användarvänlig" till allt arbete i skog och mark, men mest för skogsvården. En kombinerad markberedare och planteringsmaskin är det också ett behov av som inte sätter "blindplantering.

Har arbetat många år med denna idé och har fått  Trygghetsrådets idéstipendium, en av tio stipendiater av 760 sökande .

Idé FLEXBOGGIE hjulupphängningen är patentsökt, men gamla patent utgör nyhetshinder.  Idén  har används inom andra områden än  skogsbruket.


Vänliga hälsningar  från innovatören


Kjell Holmstrand
Postad av webbmaster den måndag 20 december 2010 - 11:29:33 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
söndag 19 december 2010
Rotröta - tidningsklipp

rotrota_5122.jpg
Postad av webbmaster den söndag 19 december 2010 - 17:52:36 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Ett världskrig?

maskinspar_6957.jpg

Måste det se ut som det varit ett världskrig?
Detta är följderna av modernt skogsbruk.
Postad av webbmaster den söndag 19 december 2010 - 17:38:47 | |utskriftsvänlig Skapa pdf av detta nyhetsobjekt
Gå till sidan  1 [2] 3
Arkivet
Prototypen påbörjad webbmaster @ (19 dec : 17:35) (Prototypen)
Körskador - så här skriver tidningar webbmaster @ (19 dec : 17:22) (Skogsskador)
Hej Skogsstyrelsen ! webbmaster @ (19 dec : 17:02) (Blandat)
Online
Gäster: 1, Medlemmar: 0 ...

flest online någonsin: 101
(Medlemmar: 0, Gäster: 101) den 02 aug : 04:53

Medlemmar: 2
Nyaste medlemmen: Kjell
Välkommen till framtiden!

myrstack_4890.jpg

Välkommen  till framtiden!

Vi skall här presentera morgondagens skogvårdsmaskin
eller multimaskin, även berätta om föreningen Myrstacken.
Om andelar, om olika sätta att arbeta,  om nätverket.

Om  utvecklingsgrenar i framtiden.


Baver_5378.jpg
  1. Den här maskinen är konstruerad  för att vara omöjlig att konkurrera ut, varför?
  2. Den är byggd med så låg tillverkningskostnad som möjligt redan på ritbordet.
  3. Den har ett systemtänkande som gör att den kan kombineras med olika utrustningar i oändlighet.
  4. Den byggs om till annat uppdrag på några timmar. Även verksamhet utanför skogsbruket kan ha nytta av maskinen.
  5. Den stora arbetsuppgiften är och förblir röjgallring och första gallring där har skogsägaren har möjligheten till bättre trädval och mindre skador och vägförluster

Med en skonsam och smidig beståndsgående maskin så blir det större framtida vinster.
Med tanke på framtiden när vi skall tillverka trädiesel av skogsavfallet så förstår envar att det handlar om stora mängder, tre kilo trä ger en liter skogsdiesel enligt beräkning.


Hur skall vi då arbeta ?

Skapandet av den ekonomiska föreningen Myrstacken som äger maskinerna och där den som vill vara med på två sätt dels som enkel medlem med möjlighet till forumet på internet.

Man betalar bara årsavgiften 300 :-
nästa steg är att köpa andelar i föreningen 5000:- per andel som då växer när fler maskiner kommer i arbete.

När andelens värde har fördubblats så delas den i två, förökningen av andelar kommer framledes att öka i allt snabbare takt, har Du haft kaninfarm, man börjar med två , efter en tid har man väldigt många.

Ett bättre sätt att få pengar att växa än aktiefonder, är det någon som blivit rik på aktiefonder?. 

Tyvärr vet vi redan svaret, att få en mindre del av en mindre del för en mindre risk är detsamma som nästan ingenting, men banken tar  sina avgifter fullt ut. Du är förlorare,  banken  vinner hela tiden mer än du.

Vad är risken här då?
Kan du upptäcka någon, vi kan det inte.
Att bygga en enkel traktor i vanligt stål med vanliga standardkomponenter som finns överallt.

Att leva på skogsbruk som är Sveriges största exportdel, trävaror och papper är störst, men det finns många fler produkter från skogen för att nämna några, krut , tyg och glass. 

Tror du att detta kommer att försvinna som har funnits i hundratals år?

Du får en direkt avkasting av ditt kapital beroende hur mycket du satsat och på tiden maskinerna har arbetat. En enkel procenträkning handlar det om.

Andelarnas värde är balansräkningens högra sida  och visas vart år.


Av de pengar som maskinerna arbetar in skall 60% gå till att bygga och serva maskiner för, övriga 40% delas upp, 15 % går till andelarna,  22% till nätverkarna och 3% till uppfinnaren.

Sedan är det föreningens uppgift att sätta ett marknadsmässigt pris på verksamheten för bästa avkasting.

Endast fysiska personer kan vara med i föreningen, en medlem en röst.

Antalet andelar kommer att begränsas i framtiden, när verksamheten står på egna ben finns det ingen anledning att sälja fler andelar.
Är intresserad av det här nu?,  maskin nr 1 är redan under byggnad.

Hör av dig till uppfinnaren Kjell Holmstrand.
Denna sajt drivs av Kjell Holmstrand/Kallmora Orsa