Nyhetsartikel:Var med och påverka vår skogspolicy! - från SNF hemsida
(Kategori Blandat)
Postat av webbmaster
måndag 07 mars 2011 - 08:39:24


Var med och påverka vår skogspolicy!

Riksstämman 2010 beslutade om en översyn av föreningens policys om skog, miljögifter och klimat. 

Styrelsen har tillsatt arbets- och referensgrupper och under kretskonferensen i höstas diskuterade ett hundratal medlemmar övergripande frågor och inriktningen på arbetet.

Nu har processen kommit längre och det är dags att mer ingående diskutera olika ställningstaganden.

Dialogen vänder sig till engagerade medlemmar i kretsar, länsförbund och nätverk i policyfrågor relaterade till klimat, skog och miljögifter.

Syftet är att skapa tillfälle att mer ingående diskutera och påverka principiella ställningstaganden i de policys som nu ses över.

De rika kunskaper och erfarenheter som finns inom föreningen kommer att berika det fortsatta arbetet.

Tid: Vi träffas lördag 12 mars kl 10-17

Plats: Studiefrämjandets lokaler i centrala Stockholm, Norrtullsgatan 12 N.

Läs mer på SNF hemsida , klicka här!

 

 
Den här nyhetsartikeln är frånMyrstacken.com
( http://myrstacken.com/news.php?extend.30 )