Nyhetsartikel:Bra bit kvar till att uppfylla skogsvårdslagens krav-Sveriges Radio 24 juli 2013
(Kategori Skogsskador)
Postat av webbmaster
onsdag 24 juli 2013 - 07:56:22


Bra bit kvar till att uppfylla skogsvårdslagens krav

Skogsägarna och skogsbolagen klarar i dag inte av att uppfylla skogsvårdslagens krav fullt ut vid slutavverkningar. Skogsstyrelsen, som årligen tillsynar 1 200 slutavverkningar, pekar på flera känsliga naturvärden där skogsägarna bör bättra sig.


Två tredjedelar av det som ska skyddas enligt lag klarar sig vid slutavverkningar, men en tredjedel förstörs helt eller påverkas mer eller mindre.

– Det är allvarligt att man inte klarar hänsynen, säger Stefan Forsberg, som finns på Skogsstyrelsens örebrodistrikt. 
Han är en av de konsulter som synar slutavverkningarna.
I skogsvårdslagen paragraf 30 står det vad som krävs och vilken hänsyn som ska tas. 
Det handlar bland annat om att skydda örtrika miljöer vid vatten, att lämna äldre träd och lämna skyddszoner mot vattendrag. Frågan är varför den inte efterlevs.

– Man kanske inte lägger tillräckligt med tid på planering och inventering innan avverkningen påbörjas, säger Stefan Forsberg.Läs hela artikeln, klicka här!
Den här nyhetsartikeln är frånMyrstacken.com
( http://myrstacken.com/news.php?extend.34 )